Nämnd   Kommunstyrelse
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) Ordförande FRÄNDEFORS
Marie Dahlin (S) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Johan Ekström (L) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Henrik Josten (M) Ledamot VÄNERSBORG
Lena Eckerbom Wendel (M) Ledamot FRÄNDEFORS
Anders Forsström (M) Ledamot BRÅLANDA
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Joakim Sjöling (S) Ledamot VARGÖN
Madelaine Karlsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Lennart Niklasson (S) Ledamot
Bo Carlsson (C) Ledamot BRÅLANDA
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Marika Isetorp (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Per Sjödahl (MP) Ledamot VARGÖN
Ersättare (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna Rudebou Svedung (M) Ersättare VÄNERSBORG
Aronsson, Anne-Sophie Aronsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Lars G Blomgren (L) Ersättare
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ersättare BRÅLANDA
Tove af Geijerstam (L) Ersättare VARGÖN
Åsa Olin (V) Ersättare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
Orvar Carlsson (KD) Ersättare
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Johanna Olsson (S) Ersättare
Benny Augustsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Mats Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
Marianne Ramm (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54