Nämnd   Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Marie Jonasson (S) Ordförande
Piotr Gabrys (M) v ordf
Lennart Bergh (M) Ledamot VARGÖN
Magnus Cassel (S) Ledamot VÄNERSBORG
Mathias Olsson (SD) Ledamot
Göran Stenman (V) Ledamot VÄNERSBORG
Anneli Guilotte (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Andersén (S) Ersättare
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Lisbeth Brodin (M) Ersättare
Johan Andersson (C) Ersättare VÄNERSBORG
Kurt Wahlgren (SD) Ersättare VÄNERSBORG
Kate Giaever (V) Ersättare FRÄNDEFORS
Gunilla Bogren (MP) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16