Nämnd   Överförmyndarnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Madelaine Karlsson (S) Ordförande VÄNERSBORG
Marie-Louise Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Birgitta Lindahl (MBP) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Andersson (L) Ersättare VÄNERSBORG
Bengt Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Anita Kamperin (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2021-06-21 22:00:44