Nämnd   Revisorer
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Boström (M) Ordförande BRÅLANDA
Torsten Gunnarsson (S) v ordf VÄNERSBORG
Lave Thorell (MP) Ledamot
Peter Lénberg (V) Ledamot
Doris Rudén (C) Ledamot
Bengt Olsson (SD) Ledamot
Bengt Wallin (L) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12