Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Wiklund (MP) Ordförande
Tor Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Åsa Johansson (S) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Hans-Peter Nielsen (KD) Ledamot
Kurt Wahlgren (SD) Ledamot VÄNERSBORG
James Bucci (V) Ledamot VARGÖN
Leif Höglund (S) Ledamot FRÄNDEFORS
Christian Persson (L) Ledamot
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Göran Nilsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Thomas Larsson (MBP) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Marie Jonasson (S) Ersättare
Margareta Olsson (M) Ersättare
Håkan Skött (S) Ersättare VARGÖN
Robert Johansson (KD) Ersättare
Jimmy Lindqvist (SD) Ersättare
Eldbjörg Bryntesson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Zdenko Petrusic (S) Ersättare VÄNERSBORG
Jan Carlstein (L) Ersättare VARGÖN
Marianne Karlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Gunnar Johansson (MBP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-26 22:01:16