Nämnd   Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tove af Geijerstam (L) Ordförande VARGÖN
Lennart Niklasson (S) v ordf
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kenneth Persson (S) Ersättare
Johanna Olsson (S) Ersättare
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43