Nämnd   Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Henrik Harlitz (M) v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Laila Haglund (MP) Ersättare
Sofia Jakobsson (M) Ersättare
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
Torgny Hjorth (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Anette Taimory (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12