Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Dan Nyberg (S) Ordförande
Henrik Harlitz (M) 1:e v ordf VÄNERSBORG
Ann-Britth Fröjd (C) 2:e v ordf VÄNERSBORG
Sofia Jakobsson (M) Ledamot
Lena Mjörnell (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Ninja Juhlin (V) Ledamot
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Torgny Hjorth (KD) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Kurt Karlsson (SD) Ledamot VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ledamot VÄNERSBORG
Laila Haglund (MP) Ledamot
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johanna Olsson (S) Ersättare
Ann-Helen Selander (M) Ersättare
Daniel Tesfay (C) Ersättare
Gisela Gavelin (M) Ersättare VÄNERSBORG
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Ida Hildingsson (V) Ersättare VÄNERSBORG
Morgan Larsson (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Kent Javette (S) Ersättare VARGÖN
Anette Taimory (KD) Ersättare
Sven Dahlgren (S) Ersättare
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Tony Olsson (M) Ersättare
Gunnel Dirsäter (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14