Nämnd   Socialnämnd
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Lidell (M) Ordförande FRÄNDEFORS
Sonja Pettersson (S) 1:e v ordf
Michael Johanson (FV) 2:e v ordf
Herléne Mattiasson (FV) Ledamot
Morgan Larsson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Kerstin Andersson-Carlsson (M) Ledamot BRÅLANDA
Marianne Vänerlöv (KD) Ledamot
Ann-Britth Fröjd (C) Ledamot VÄNERSBORG
Christina Mossberg (L) Ledamot
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Margareta Francke (S) Ledamot
Bengt Larsson (S) Ledamot VÄNERSBORG
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Jiremalm (FV) Ersättare
Rolf Olsson (FV) Ersättare
Kerstin Viidas (MP) Ersättare
Britt-Marie Tengblad (M) Ersättare
Ulf Kingstamn (M) Ersättare
Eleanor Karlsson (KD) Ersättare
Yvonne Lindström (V) Ersättare
Marita Högberg (C) Ersättare
Anita Karlsson (FV) Ersättare
Christer Gyllander (SD) Ersättare
Ole Lund (S) Ersättare
Milena Jansson (S) Ersättare
Lennart Lindbom (S) Ersättare VARGÖN
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54