Nämnd   Socialutskott
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tove af Geijerstam (L) Ordförande VARGÖN
Lennart Niklasson (S) v ordf
Marie-Louise Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Reidar Eriksson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Irma Fredriksson (M) Ersättare
Jeanette Dahlbom (M) Ersättare VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ersättare VÄNERSBORG
Johanna Olsson (S) Ersättare
Kenneth Persson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43