Nämnd   Byggnadsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gisela Gavelin (M) Ledamot VÄNERSBORG
Elisabeth Bohlin (S) Ledamot
Anders Strand (SD) Ledamot VARGÖN
Pontus Gläntegård (V) Ledamot
Bengt Fröjd (C) Ledamot
Christina Rosell (L) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson (S) Ledamot
Gunnar Bäckman (KD) v ordf VARGÖN
Bo Dahlberg (S) Ordförande FRÄNDEFORS
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kjell Nilsson (S) Ersättare
Filip Jakobsson (M) Ersättare
Tommy Christensson (M) Ersättare
Malin Tell (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Torbjörn Moqvist (SD) Ersättare
Gunnel Boman (V) Ersättare
Åsa Edvardsson (C) Ersättare
Daniel Peltola (L) Ersättare VÄNERSBORG
Roland Stegeröd (S) Ersättare VÄNERSBORG
 
Uppdaterad 2020-11-29 22:01:15