Nämnd   Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johan Ekström (L) Ledamot VÄNERSBORG
Sven Andersson (L) Ledamot
Peter Göthblad (L) Ledamot VÄNERSBORG
Lisbeth Brodin (M) Ledamot
Johanna Olsson (S) v ordf
Marie-Louise Bäckman (KD) Ordförande VARGÖN
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Henrik Harlitz (M) Ersättare VÄNERSBORG
Leif Höglund (S) Ersättare FRÄNDEFORS
Madelaine Karlsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Ingvar Håkansson (C) Ersättare BRÅLANDA
Stefan Larsson (S) Ersättare VÄNERSBORG
Vakant (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11