Nämnd   Valberedning
2018-10-24 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Svensson (MBP) Ledamot VÄNERSBORG
Anna-Karin Sandberg (MP) Ledamot VÄNERSBORG
Gunnar Bäckman (KD) Ledamot VARGÖN
Jan Carlstein (L) Ledamot VARGÖN
Lutz Rininsland (V) Ledamot VÄNERSBORG
Ola Wesley (SD) Ledamot VARGÖN
Ingvar Håkansson (C) Ledamot BRÅLANDA
Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e v ordf FRÄNDEFORS
Reidar Eriksson (S) Ordförande
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Rydholm (MBP) Ersättare VÄNERSBORG
Jesper Sjöberg Raftegård (MP) Ersättare
Elias Yachouh (KD) Ersättare VÄNERSBORG
Bibbi Henriksson (L) Ersättare VÄNERSBORG
James Bucci (V) Ersättare VARGÖN
Anders Strand (SD) Ersättare VARGÖN
Gunnar Lidell (M) Ersättare FRÄNDEFORS
Elisabeth Bohlin (S) Ersättare
Bo Carlsson (C) Ersättare BRÅLANDA
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43