Parti   Socialdemokratiska Arbetarpart
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (45)
Maria Abrahamsson  (VARGÖN)
Eva Andersén  ()
Roy Andersson  ()
Benny Augustsson  (VÄNERSBORG)
Amanda Blomster Roos  (VÄNERSBORG)
Elisabeth Bohlin  ()
Kenneth Borgmalm  (VÄNERSBORG)
Aina Carlsson  ()
Magnus Cassel  (VÄNERSBORG)
Bo Dahlberg  (FRÄNDEFORS)
Anna-Maria Edvardsson Gustafsson  ()
Reidar Eriksson  ()
Anneli Guilotte  (FRÄNDEFORS)
Torsten Gunnarsson  (VÄNERSBORG)
Jörgen Hellman  ()
Leif Höglund  (FRÄNDEFORS)
Kent Javette  (VARGÖN)
Magnus Johansson  ()
Åsa Johansson  (VÄNERSBORG)
Ann-Marie Jonasson  ()
Benny Jonasson  (BRÅLANDA)
Madelaine Karlsson  (VÄNERSBORG)
Angelica König Cassel  ()
Bengt Larsson  (VÄNERSBORG)
Annika Larsson Lindlöf  (VÄNERSBORG)
Lehna Ljung  ()
Ronnie Ljunggren  ()
Dick Magnusson  (VÄNERSBORG)
Kjell Nilsson  ()
Hans-Peter Norén  (VÄNERSBORG)
Dan Nyberg  ()
Johanna Olsson  ()
Birgitta Persson  ()
Zdenko Petrusic  (VÄNERSBORG)
Aleksander Runge  ()
Joakim Sjöling  (VARGÖN)
Håkan Skött  (VARGÖN)
Christin Slättmyr  (BRÅLANDA)
Roland Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Sandra Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Jonathan Svensson  (VARGÖN)
Malin Tell  (FRÄNDEFORS)
Christina Torstensson  ()
Karl-Gunnar Wikström  (BRÅLANDA)
Tomas Öberg  (BRÅLANDA)
 
Uppdaterad 2019-11-12 22:01:08