Parti   Socialdemokratiska Arbetarpart
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (57)
Maria Abrahamsson  (VARGÖN)
Eva Andersén  ()
Mikael Andersson  (VÄNERSBORG)
Roy Andersson  ()
Teresia Andersson  ()
Benny Augustsson  (VÄNERSBORG)
Kate Bernhardsson  ()
Elisabeth Bohlin  (VÄNERSBORG)
Kenneth Borgmalm  (VÄNERSBORG)
Aina Carlsson  ()
Magnus Cassel  (VÄNERSBORG)
Bo Dahlberg  ()
Marie Dahlin  ()
Ridha Elouni  (VÄNERSBORG)
Reidar Eriksson  (FRÄNDEFORS)
Anneli Guilotte  ()
Torsten Gunnarsson  (VÄNERSBORG)
Anna-Maria Gustafsson  ()
Jörgen Hellman  ()
Leif Höglund  (FRÄNDEFORS)
Hussein Ismail Madar  (VÄNERSBORG)
Kent Javette  (VARGÖN)
Madelaine Johansson  (VÄNERSBORG)
Magnus Johansson  (VÄNERSBORG)
Sven G Johansson  (VÄNERSBORG)
Åsa Johansson  (VÄNERSBORG)
Ann-Marie Jonasson  (BRÅLANDA)
Benny Jonasson  (BRÅLANDA)
Johanna Juntti  (VÄNERSBORG)
Madelaine Karlsson  (VÄNERSBORG)
Angelica König Cassel  ()
Bengt Larsson  (VÄNERSBORG)
Stefan Larsson  (VÄNERSBORG)
Annika Larsson Lindlöf  (VÄNERSBORG)
Lennart Lindbom  (VARGÖN)
Lehna Ljung  ()
Lars-Göran Ljunggren  (FRÄNDEFORS)
Ronnie Ljunggren  ()
Dick Magnusson  (VÄNERSBORG)
Gerd Meijer  ()
Merja Niemi  (BRÅLANDA)
Gunilla Nilsson  ()
Kjell Nilsson  ()
Hans-Peter Norén  (VÄNERSBORG)
Dan Nyberg  ()
Peter Ojala  ()
Johanna Olsson  (VARGÖN)
Birgitta Persson  ()
Zdenko Petrusic  (VÄNERSBORG)
Joakim Sjöling  (VARGÖN)
Håkan Skött  (VÄNERSNÄS)
Christin Slättmyr  (BRÅLANDA)
Roland Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Sandra Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Jonathan Svensson  ()
Karl-Gunnar Wikström  (BRÅLANDA)
Tomas Öberg  (BRÅLANDA)
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50