Parti   Socialdemokratiska Arbetarpart
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (56)
Maria Abrahamsson  (VARGÖN)
Eva Andersén  ()
Mikael Andersson  (VÄNERSBORG)
Roy Andersson  ()
Theresia Andersson  ()
Benny Augustsson  (VÄNERSBORG)
Kate Bernhardsson  ()
Elisabeth Bohlin  (VÄNERSBORG)
Kenneth Borgmalm  (VÄNERSBORG)
Aina Carlsson  ()
Magnus Cassel  (VÄNERSBORG)
Bo Dahlberg  ()
Marie Dahlin  ()
Ridha Elouni  (VÄNERSBORG)
Reidar Eriksson  (FRÄNDEFORS)
Anneli Guilotte  ()
Torsten Gunnarsson  (VÄNERSBORG)
Anna-Maria Gustafsson  ()
Jörgen Hellman  ()
Leif Höglund  (FRÄNDEFORS)
Hussein Ismail Madar  (VÄNERSBORG)
Madelaine Johansson  (VÄNERSBORG)
Magnus Johansson  (VÄNERSBORG)
Sven G Johansson  (VÄNERSBORG)
Åsa Johansson  (VÄNERSBORG)
Ann-Marie Jonasson  (BRÅLANDA)
Benny Jonasson  (BRÅLANDA)
Johanna Juntti  (VÄNERSBORG)
Madelaine Karlsson  (VÄNERSBORG)
Angelica König Cassel  ()
Larsson Lindlöf, Annika Larson-Lindlöf  (VÄNERSBORG)
Bengt Larsson  (VÄNERSBORG)
Stefan Larsson  (VÄNERSBORG)
Christer Lidström  (VÄNERSBORG)
Lennart Lindbom  (VARGÖN)
Lehna Ljung  ()
Lars-Göran Ljunggren  (FRÄNDEFORS)
Ronnie Ljunggren  ()
Dick Magnusson  (VÄNERSBORG)
Gerd Meijer  ()
Merja Niemi  (BRÅLANDA)
Gunilla Nilsson  ()
Kjell Nilsson  ()
Hans-Peter Norén  (VÄNERSBORG)
Dan Nyberg  (BRÅLANDA)
Peter Ojala  ()
Johanna Olsson  (VARGÖN)
Birgitta Persson  ()
Zdenko Petrusic  (VÄNERSBORG)
Joakim Sjöling  (VARGÖN)
Håkan Skött  (VÄNERSNÄS)
Christin Slättmyr  (BRÅLANDA)
Roland Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Sandra Stegeröd  (VÄNERSBORG)
Karl-Gunnar Wikström  (BRÅLANDA)
Tomas Öberg  (BRÅLANDA)
 
Uppdaterad 2018-02-17 22:01:31