Förtroendevald   Tommy Christensson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   tommy.christensson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-03-18 --
Byggnadsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg v ordf 2019-01-01 --
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2020-03-18
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18