Förtroendevald   Anders Wiklund (mp) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0739-56 40 59
Fax  
E-post   anders.wiklund@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö v ordf 2019-06-05 --
Fastighetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium Ordförande 2019-01-01 --
Upphandlingsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-10-26 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14