Förtroendevald   Anders Wiklund (mp) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0739-56 40 59
Fax  
E-post   anders.wiklund@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö v ordf 2019-06-05 --
Fastighetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium Ordförande 2019-01-01 --
Upphandlingsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-10-26 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-03-28 -- 2018-10-14
Agenda 21 Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fastighetsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Upphandlingsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-22 -- 2018-03-28
Upphandlingsutskott Ledamot 2013-05-23 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2013-04-24 -- 2014-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2013-05-29
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54