Förtroendevald   Henrik Harlitz (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 36 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-086 49 00
Fax  
E-post   henrik.harlitz@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2019-11-13 --
Budgetberedning Ledamot 2019-01-01 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2019-01-01 -- 2019-10-23
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2019-01-01 --
Socialnämnd 1:e v ordf 2019-01-01 --
Socialnämndens Presidium 1:e v ordf 2019-01-01 --
Socialutskott v ordf 2019-01-01 --
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni v ordf 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-10-15 --
Kommunstyrelse Ersättare 2018-06-20 -- 2018-12-31
Nämndemän Ledamot 2016-01-01 -- 2019-03-20
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-09-16 -- 2018-10-14
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum v ordf 2015-02-26 -- 2018-12-31
Agenda 21 Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum v ordf 2015-01-01 -- 2015-02-25
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nämndemän Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Socialnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Stiftelsen Bergagården Ersättare 2015-01-01 -- 2018-04-25
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-22 -- 2015-09-16
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-10-30 -- 2014-10-21
Stiftelsen Bergagården Ledamot 2012-12-12 -- 2014-12-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2012-05-23 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2011-11-23 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämndemän Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43