Förtroendevald   Bengt Wallin (l) <<
Adress   Solrosvägen 9
Co Adress  
Postadress   462 61 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   070-683 23 03
Telefon mobil  
Fax  
E-post   revisionen@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Revisorer Ledamot 2019-03-20 --
Fastighetsutskott v ordf 2018-06-14 -- 2018-12-31
Upphandlingsutskott v ordf 2018-06-14 -- 2018-12-31
Agenda 21 Ledamot 2018-05-23 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd 1:e v ordf 2018-04-25 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium 1:e v ordf 2018-04-25 -- 2018-12-31
Valberedning Ledamot 2018-04-25 -- 2018-10-23
AB Vänersborgsbostäder Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-04-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-12-15 -- 2014-10-21
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54