Förtroendevald   Gunnar Henriksson (l) <<
Adress   Tomtevägen 35
Co Adress  
Postadress   462 54 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-661 73
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   gunnar.henriksson@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot 2019-06-05 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2019-04-08 --
Barn- och Utbildningsnämnd 1:e v ordf 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens presidium 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14