Förtroendevald   Gunnar Henriksson (l) <<
Adress   Tomtevägen 35
Co Adress  
Postadress   462 54 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-661 73
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   gunnar.henriksson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot 2019-06-05 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2019-04-08 --
Barn- och Utbildningsnämnd 1:e v ordf 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens presidium 1:e v ordf 2019-01-01 --
Byggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 -- 2019-04-24
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunstyrelse Ersättare 2018-04-25 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2018-04-25 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-04-26 -- 2018-10-14
Nämndemän Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Byggnadsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nämndemän Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2013-02-27 -- 2014-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2012-03-28 -- 2012-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43