Förtroendevald   Kristina Edvinsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   073-618 35 51
Fax  
E-post   kristina.edvinsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnd v ordf 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Presidium v ordf 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-23 --
Demokratiberedning 1:e v ordf 2016-06-22 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnd Ersättare 2014-01-29 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18