Förtroendevald   Dan Åberg (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   dan.aberg@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2020-03-18 --
AB Vänersborgsbostäder Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2018-12-19 --
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14