Förtroendevald   Gunnar Johansson (mbp) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0738-37 28 28
Fax  
E-post   gunnar.johansson01@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Demokratiberedning Ledamot 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ledamot 2019-01-01 -- 2020-02-12
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-04-27 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2016-02-03 -- 2017-05-23
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18