Förtroendevald   Nina Schmidt (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnd Ersättare 2019-01-01 -- 2019-11-27
 
Uppdaterad 2020-08-13 22:01:12