Förtroendevald   Bengt Larsson (s) <<
Adress   Edsgatan 7
Co Adress  
Postadress   462 33 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-22 34 37
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   bengt.larsson@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2019-01-01 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16