Förtroendevald   Bengt Larsson (s) <<
Adress   Edsgatan 7
Co Adress  
Postadress   462 33 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-22 34 37
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   bengt.larsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2019-01-01 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2015-05-20 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-05-20 -- 2018-12-31
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2014-10-22
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2013-05-29 -- 2014-10-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2012-01-18 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2011-12-14 -- 2014-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2011-12-14 -- 2014-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 -- 2015-06-17
Personal- och Förhandlingsutskott v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Barn- och Ungdomsutskott Ersättare 2010-07-01 -- 2010-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Ersättare 2006-04-01 -- 2007-03-31
Förhandlingsutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Pensionärsråd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnd Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Socialnämnd Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Socialnämnd Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54