Förtroendevald   Lisbeth Brodin (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lisbeth.brodin@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Demokratiberedning Ersättare 2020-03-18 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-11-06 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare 2019-01-01 --
Nämndemän Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nämndemän Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Pensionärsråd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-22 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämndemän Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2010-06-23 -- 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämnd v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Presidium v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnd v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2004-12-14 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54