Förtroendevald   Morgan Larsson (mbp) <<
Adress   Ponnygatan 13
Co Adress  
Postadress   462 41 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   072-80 10 714
Fax  
E-post   morgan.larsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Socialnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Socialnämnd Ledamot 2012-02-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Pensionärsråd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Pensionärsråd Ledamot 1999-01-01 -- 2000-12-12
Socialnämnd Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54