Förtroendevald   Kerstin Andersson (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 60 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0709-78 23 48
Fax  
E-post   kerstin.andersson01@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-11-24 22:01:22