Förtroendevald   Kerstin Andersson (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 60 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0709-78 23 48
Fax  
E-post   kerstin.andersson01@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot 2018-01-31 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-02-03 -- 2018-10-14
Överförmyndarnämnd v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-07-01
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2004-11-19 -- 2006-10-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2003-02-18 -- 2006-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18