Förtroendevald   Torsten Gunnarsson (s) <<
Adress   Sandelhielmsgatan 46 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   462 35 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0708-48 14 55
Fax  
E-post   revisionen@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Vänersborgsbostäder Lekmannarevisor 2019-01-01 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Revisor 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg Lekmannarevisor 2019-01-01 --
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Lekmannarevisorsers 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Revisorsersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Revisor 2019-01-01 --
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Lekmannarevisor 2019-01-01 --
Revisorer v ordf 2019-01-01 --
Stiftelsen Bergagården Revisor 2019-01-01 --
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Revisor 2019-01-01 --
Vattenpalatset Vänerparken AB Lekmannarevisorsers 2019-01-01 --
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Revisorsersättare 2019-01-01 --
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Lekmannarevisorsers 2015-12-09 -- 2018-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Revisor 2015-06-17 -- 2018-12-31
Fastighets AB Vänersborg Lekmannarevisor 2015-06-17 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst Revisor 2015-06-17 -- 2018-12-31
Ideella föreningen för turismutveckling Revisorsersättare 2015-02-04 -- 2015-06-17
AB Vänersborgsbostäder Lekmannarevisorsers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2015-06-17
Fastighets AB Vänersborg Lekmannarevisorsers 2015-01-01 -- 2015-06-17
Ideella föreningen för turismutveckling Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2015-06-17
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Lekmannarevisorsers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Revisorer v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Stiftelsen Bergagården Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Lekmannarevisorsers 2015-01-01 -- 2018-12-31
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Revisorsersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Revisorsersättare 2007-04-01 -- 2010-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Revisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fyrstads Flygplats AB Lekmannarevisorsers 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Lekmannarevisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Revisorer Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vänersborgs Turist AB Lekmannarevisor 2007-01-01 -- 2007-12-31
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Revisorsersättare 2006-04-01 -- 2007-03-31
Fyrstads Flygplats AB Lekmannarevisorsers 2003-01-01 -- 2006-12-31
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Regionkommittén för Fyrstad Lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2005-12-31
Revisorer Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Vänersborgs Turist AB Lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Revisorer Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Revisorsersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Revisorer Ledamot 1995-04-25 -- 1998-12-31
Revisorer Ersättare 1995-01-01 -- 1995-04-25
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43