Förtroendevald   Bo Carlsson (c) <<
Adress   Hallstorp 120 Gestad
Co Adress  
Postadress   464 65 BRÅLANDA
Telefon bostad   0521-320 47
Telefon arbete  
Telefon mobil   0700-039849
Fax  
E-post   bo.carlsson@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ordförande 2019-06-05 --
Budgetberedning 2:e v ordf 2019-01-01 --
Dalslands Kanal AB Ledamot 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg Ordförande 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Ersättare 2019-01-01 --
Kanal AB för Stora Lee Östen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 2:e v ordf 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd 2:e v ordf 2019-01-01 --
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 --
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ordförande 2019-01-01 --
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-12-19 --
Valberedning Ersättare 2018-10-24 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07