Förtroendevald   Bo Carlsson (c) <<
Adress   Hallstorp 120 Gestad
Co Adress  
Postadress   464 65 BRÅLANDA
Telefon bostad   0521-320 47
Telefon arbete  
Telefon mobil   0700-039849
Fax  
E-post   bo.carlsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ordförande 2019-06-05 --
Budgetberedning 2:e v ordf 2019-01-01 --
Dalslands Kanal AB Ledamot 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg Ordförande 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Ersättare 2019-01-01 --
Kanal AB för Stora Lee Östen Ledamot 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 2:e v ordf 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd 2:e v ordf 2019-01-01 --
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 --
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ordförande 2019-01-01 --
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-12-19 --
Valberedning Ersättare 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2018-10-15 -- 2018-12-19
Dalslands Kanal AB Ledamot 2015-06-01 -- 2018-12-31
Kanal AB för Stora Lee Östen Ledamot 2015-06-01 -- 2018-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2015-06-01 -- 2018-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2015-05-20 -- 2018-12-31
Agenda 21 Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Budgetberedning 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2015-01-01 -- 2017-09-20
Fastighets AB Vänersborg Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ordförande 2015-01-01 -- 2015-02-25
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-23
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2013-01-01 -- 2014-12-31
Agenda 21 Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Budgetberedning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Dalslands Kanal AB Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fastighetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kanal AB för Stora Lee Östen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Upphandlingsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsutskott Ordförande 2010-07-01 -- 2010-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ledamot 2007-04-26 -- 2010-12-31
Arbetsmarknadsnämnd Ersättare 2007-04-01 -- 2010-12-31
Agenda 21 Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Budgetberedning 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Dalslands Kanal AB Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fastighetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kanal AB för Stora Lee Östen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tillväxtallians Trollhättan Vänersborg Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Traab Trestadsregionens Avfallsaktiebolag) Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Upphandlingsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Traab Trestadsregionens Avfallsaktiebolag) Ledamot 2003-03-18 -- 2006-12-31
Agenda 21 Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Dalslands Kanal AB Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Fastighetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Regionkommittén för Fyrstad Ledamot 2003-01-01 -- 2005-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ombud 2000-09-12 -- 2002-12-31
Dalslands Kanal AB Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet och Regionkommittén för Fyrstad Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet och Regionkommittén för Fyrstad Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ombud och Ersättare till Förbundsmöte med Älvsborgs Kommunförbund Ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Traab Trestadsregionens Avfallsaktiebolag) Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 1997-07-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1996-09-24 -- 1998-12-31
Ombud och Ersättare till Länsmöte med Älvsborgs Kommunförbund Ersättare 1996-09-24 -- 1998-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ersättare 1996-09-24 -- 1998-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 1996-09-24 -- 1998-12-31
Dalslands Kanal AB Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Gestads Bygdegårdsstyrelse Revisorsersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Stiftelsen Baldersnäs Ersättare 1995-01-01 -- 1997-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Gestads Bygdegårdsstyrelse Revisor 1992-01-01 -- 1994-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
Gestads Bygdegårdsstyrelse Revisorsersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43