Förtroendevald   Marie-Louise Bäckman (kd) <<
Adress   Sjöboda 160
Co Adress  
Postadress   468 33 VARGÖN
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   073-324 09 36
Fax  
E-post   marie-louise.backman@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Budgetberedning Ledamot 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Vänersamarbetet Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd v ordf 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-12-28 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
 
Uppdaterad 2021-06-21 22:00:44