Förtroendevald   Marie-Louise Bäckman (kd) <<
Adress   Sjöboda 160
Co Adress  
Postadress   468 33 VARGÖN
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   073-324 09 36
Fax  
E-post   marie-louise.backman@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Budgetberedning Ledamot 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Vänersamarbetet Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd v ordf 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-12-28 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2018-12-28
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2016-02-16 -- 2018-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Konsumentutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämndens Presidium 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialutskott v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Konsumentutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Demokratiberedning Ersättare 2007-04-25 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Styrgrupp för Drogfrågor v ordf 2006-02-14 -- 2006-12-31
Socialnämnd Ledamot 2004-03-16 -- 2006-12-31
Socialutskott Ledamot 2004-03-16 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09