Förtroendevald   Ingvar Håkansson (c) <<
Adress   Bokgatan 10
Co Adress  
Postadress   464 62 BRÅLANDA
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0705-80 18 59
Fax  
E-post   ingvar.hakansson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Fastighetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Upphandlingsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Åttersruds Bygdegårdsförening Ledamot 2019-01-01 --
Valberedning Ledamot 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ledamot 2016-10-26 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2016-06-22 -- 2018-12-31
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2016-06-22
Åttersruds Bygdegårdsförening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning Ersättare 2014-10-22 -- 2018-10-23
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ledamot 2009-03-09 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2007-12-14 -- 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Valnämnd Ledamot 2004-10-19 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54