Förtroendevald   Kjell Nilsson (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   kjell.nilsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Byggnadsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2017-09-20 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2017-05-23 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-02-12 -- 2018-10-14
Byggnadsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Fyrbodal Gymnasieskola Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Gymnasienämnd Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Gymnasienämnd Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Gymnasienämnd 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Gymnasienämnd Ordförande 1998-07-01 -- 1998-12-31
Gymnasieskol- och Vuxenutbildningsutskott Ordförande 1998-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1996-12-02 -- 1998-10-31
Barn- och Utbildningsnämnd 2:e v ordf 1995-09-26 -- 1998-12-31
Utbildningsnämnden 2:e v ordf 1995-09-26 -- 1998-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1995-09-25
Vänersborg Energi AB Ersättare 1995-01-01 -- 1997-12-31
Utbildningsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18