Förtroendevald   Dan Nyberg (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-162 07 77
Fax  
E-post   dan.nyberg@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Ledamot 2019-01-01 --
Socialnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Socialnämndens Presidium Ordförande 2019-01-01 --
Socialutskott Ordförande 2019-01-01 -- 2019-11-21
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Socialutskott Ledamot 2018-04-19 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ordförande 2018-03-28 -- 2018-12-31
Socialnämndens Presidium Ordförande 2018-03-28 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2018-01-31 -- 2018-12-31
Stiftelsen Bergagården Ledamot 2016-11-23 -- 2018-05-30
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2011-03-30 -- 2011-11-23
Byggnadsnämnd v ordf 2011-01-01 -- 2011-11-23
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2011-01-01 -- 2011-11-23
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2011-01-01 -- 2011-11-23
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2011-01-01 -- 2011-11-23
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2011-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2011-11-30
Konsumentutskott v ordf 2011-01-01 -- 2011-11-30
Krisledningsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2011-11-23
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2011-01-01 -- 2011-11-23
Åttersruds Bygdegårdsförening Ersättare 2011-01-01 -- 2011-11-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2011-11-23
Byggnadsnämnd Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Konsumentutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2006-11-01 -- 2010-10-31
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Konsumentutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Regionkommittén för Fyrstad Ersättare 2003-01-01 -- 2005-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2002-11-01 -- 2006-10-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 1999-01-01 -- 2001-01-12
AB Vänersborgsbostäder Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54