Förtroendevald   Marianne Ramm (v) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   marianne.ramm@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Konsumentutskott Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämnd Ledamot 2019-01-01 -- 2020-06-17
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2016-02-16 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Demokratiberedning 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämndemän Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Pensionärsråd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Demokratiberedning Ersättare 2010-01-20 -- 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2008-10-29 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2007-02-07 -- 2010-10-31
Nämndemän Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2006-06-20 -- 2006-12-31
Nämndemän Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54