Förtroendevald   Marianne Karlsson (c) <<
Adress   Bäcken Torpane 322
Co Adress  
Postadress   464 63 BRÅLANDA
Telefon bostad   0521-320 59
Telefon arbete   0521-320 59
Telefon mobil   070-673 20 59
Fax   0521-32059
E-post   marianne.karlsson02@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsnämndens Presidium 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-07-01
Demokratiberedning Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Utbildningsberedning Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18