Förtroendevald   Benny Jonasson (s) <<
Adress   Heden 230
Co Adress  
Postadress   464 63 BRÅLANDA
Telefon bostad   307 13
Telefon arbete   0520-47 08 80
Telefon mobil  
Fax  
E-post   benny.jonasson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Vänersborgsbostäder Lekmannarevisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fastighets AB Vänersborg Lekmannarevisorsers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Revisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Lekmannarevisorsers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Revisorsersättare 2011-01-01 -- 2010-12-31
Revisorer Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Revisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Lekmannarevisorsers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Revisorer Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Lekmannarevisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Allmänn Fastighetstaxeringsnämnd Ledamot 1992-10-27 -- 1994-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 1992-01-01 -- 1993-10-26
Särskild Fastighetstaxeringsnämnd Ledamot 1992-01-01 -- 1993-10-26
Allmänn Fastighetstaxeringsnämnd Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
Byggnadsnämnd Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Särskild Fastighetstaxeringsnämnd Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18