Förtroendevald   Gunnar Lidell (m) <<
Adress   Holmen 155
Co Adress  
Postadress   462 96 FRÄNDEFORS
Telefon bostad   0521-440 08
Telefon arbete   0521-72 11 33
Telefon mobil   070-336 40 08
Fax  
E-post   gunnar.lidell@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Wargön Innovation AB Ledamot 2019-10-09 --
Budgetberedning 1:e v ordf 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 --
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 1:e v ordf 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd 1:e v ordf 2019-01-01 --
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 --
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ersättare 2019-01-01 --
Vänersamarbetet Ledamot 2019-01-01 --
Valberedning Ersättare 2018-11-21 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2020-11-29 22:01:15