Förtroendevald   Gunnar Lidell (m) <<
Adress   Holmen 155
Co Adress  
Postadress   462 96 FRÄNDEFORS
Telefon bostad   0521-440 08
Telefon arbete   0521-72 11 33
Telefon mobil   070-336 40 08
Fax  
E-post   gunnar.lidell@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Wargön Innovation AB Ledamot 2019-10-09 --
Budgetberedning 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-01-01
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 -- 2021-01-01
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2019-01-01 -- 2020-10-21
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2019-01-01 -- 2021-01-01
Kommunstyrelse 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-01-01
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-01-01
Krisledningsnämnd 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-01-01
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 -- 2021-01-01
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ersättare 2019-01-01 -- 2021-01-01
Vänersamarbetet Ledamot 2019-01-01 --
Valberedning Ersättare 2018-11-21 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Budgetberedning 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kunskapsförbundet Väst 1:e v ordf 2012-07-01 -- 2012-12-31
Budgetberedning Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Dalslands Turist AB Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fyrbodal Gymnasieskola Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fyrstads Flygplats AB Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-18
Hälsopolitiska rådet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Näringslivsråd v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Fastighets AB Vänersborg v ordf 2007-04-26 -- 2010-12-31
Arbetsmarknadsnämnd Ledamot 2007-04-01 -- 2010-12-31
Budgetberedning 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnd v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tillväxtallians Trollhättan Vänersborg Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vänersborgs Turist AB Ledamot 2007-01-01 -- 2007-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Pensionärsråd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnd v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialutskott v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Socialnämnd Ordförande 2001-10-09 -- 2002-12-31
Socialutskott Ordförande 2001-10-09 -- 2002-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ordförande 2001-10-09 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1999-03-15 -- 2002-10-31
Demokratiberedningen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ordförande 1999-01-01 -- 2001-09-30
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 1999-03-15
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 1998-01-27 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1995-07-18 -- 1998-10-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09