Förtroendevald   Madelaine Karlsson (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 36 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0521-72 10 00
Telefon mobil  
Fax  
E-post   madelaine.karlsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst 1:e v ordf 2019-01-01 --
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2019-01-01 --
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare 2012-02-01 -- 2014-12-31
Agenda 21 Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsutskott Ledamot 2010-07-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2008-10-29 -- 2010-10-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2008-10-29
Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2003-03-18 -- 2006-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54