Förtroendevald   James Bucci (v) <<
Adress   Lilleskog 217
Co Adress  
Postadress   468 31 VARGÖN
Telefon bostad   0521-22 36 62
Telefon arbete   0521-22 36 62
Telefon mobil  
Fax  
E-post   james.bucci@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämndemän Ledamot 2020-01-01 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2019-08-30 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-07-01 --
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot 2019-06-05 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Valberedning Ersättare 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2019-06-19
Nämndemän Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nämndemän Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning Ersättare 2014-10-22 -- 2018-10-23
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2013-01-01 -- 2014-12-31
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2012-07-01 -- 2012-12-31
Budgetberedning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fastighetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2012-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ledamot 2011-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Gymnasienämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Demokrati- och Integrationsberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Gymnasienämnd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2000-02-14
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54