Förtroendevald   Peter Göthblad (l) <<
Adress   Åsvägen 4
Co Adress  
Postadress   462 61 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-166 28
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-661 44 18
Fax  
E-post   peter.gothblad@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-02-16 -- 2018-04-20
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2016-02-03 -- 2018-04-25
Agenda 21 Ledamot 2015-01-01 -- 2018-05-23
Budgetberedning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-04-20
Fastighetsutskott v ordf 2015-01-01 -- 2018-04-25
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2015-01-01 -- 2018-05-23
Ideella föreningen för turismutveckling Ersättare 2015-01-01 -- 2018-05-23
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2015-01-01 -- 2018-05-23
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-04-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-04-25
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2015-01-01 -- 2018-05-23
Samhällsbyggnadsnämnd 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-04-25
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-04-25
Upphandlingsutskott v ordf 2015-01-01 -- 2018-04-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning Ledamot 2014-10-22 -- 2018-04-25
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2013-02-27 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Byggnadsnämnd Ersättare 2008-02-06 -- 2010-12-31
Demokratiberedning Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2007-02-07
Byggnadsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-11 -- 2006-10-31
Gymnasienämnd 2:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Gymnasienämnd Ledamot 1998-07-01 -- 1998-12-31
Gymnasieskol- och Vuxenutbildningsutskott Ledamot 1998-01-01 -- 1998-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Utbildningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1997-11-04
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18