Förtroendevald   Lena Eckerbom Wendel (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 69 FRÄNDEFORS
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0709-208017
Fax  
E-post   lena.wendel@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ersättare 2021-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2021-01-01 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2021-01-01 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2019-10-23 --
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Valberedning 1:e v ordf 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16