Förtroendevald   Lena Eckerbom Wendel (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 69 FRÄNDEFORS
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0709-208017
Fax  
E-post   lena.wendel@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot 2019-10-23 --
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2019-01-01 -- 2019-10-23
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Valberedning 1:e v ordf 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2016-06-22 -- 2018-12-31
Byggnadsnämnd v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Byggnadsnämndens presidium v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Demokratiberedning 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2016-06-22
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning v ordf 2014-10-22 -- 2018-10-23
Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Demokratiberedning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 -- 2018-10-15
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ordförande 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-07-01
Demokratiberedning v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2008-02-28
Socialnämnd Ersättare 2007-01-01 -- 2008-02-06
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2004-04-20 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54