Förtroendevald   Mats Andersson (c) <<
Adress   Tomtevägen 38
Co Adress  
Postadress   462 54 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-448 99 60
Fax  
E-post   mats.andersson@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens presidium Ordförande 2019-01-01 --
Demokratiberedning Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2020-11-23 22:01:14